Regulamin korzystania z serwisu „NaprawiamSosnowiec.pl”
Postanowienia wstępne

• Niniejszy regulamin określa zasady korzystania serwisu NaprawiamSosnowiec.pl służącego zgłaszaniu zaobserwowanych przez użytkowników problemów w przestrzeni publicznej i dostępnego pod adresem: www.naprawiamsosnowiec.pl
• Administratorem serwisu jest firma NUBSOFT , której siedziba jest zlokalizowana przy ulicy Pięknej 2A w Sosnowcu.
• Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

Podstawowe zasady działania i korzystania z Serwisu naprawiamsosnowiec.pl

• Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
• Korzystanie z Serwisu możliwe jest poprzez stronę internetową lub aplikację na urządzenia z systemem mobilnym Android
• Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności dostarczanie i przesyłanie za pomocą Serwisu treści o charakterze spamu.
• Korzystanie z podstawowych funkcji Serwisu, takich jak zamieszczanie zgłoszeń i przeszukiwanie bazy zgłoszeń jest możliwe anonimowo lub po zarejestrowaniu się w Serwisie.
• Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu danych niezgodnych z rzeczywistością.
• Przekazywane informacje nie są oficjalną formą zawiadomienia władz miasta o danym problemie.
• Administrator serwisu może, ale nie musi przekazać zawiadomienia do władz miasta.
• Zdjęcia przesłane przez użytkowników mogą być wykorzystywane przez serwis www.naprawiamsosnowiec.pl do wybranych przez administratorów celów.
• Zdjęcia przesłane przez użytkownika mogą być użyte w celach komercyjnych przez administratora serwisu.

Rozwiązywanie problemów

• Wszelkie problemy techniczne z działaniem serwisu należy kierować na adres info(at)naprawiamsosnowiec.pl

Dane osobowe

• Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Serwisu jest Administrator.
• Dane przetwarzane są w celu prowadzenia Serwisu.
• Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Odpowiedzialność

• Administrator może odmówić przechowania i publicznego udostępniania danych, zablokować dostęp lub usunąć z Serwisu dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu (np. zgłoszenia niedotyczące spraw z przestrzeni publicznej). Administrator może odmówić rejestracji lub usunąć Profil użytkownika, który narusza niniejszy Regulamin.

Postanowienia końcowe

• Administrator może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie.
• Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.09.2014r.