Zgłoszenie - Zniszczona drogaul. Staropogońska

cały odcinek ul. Staropogońskiej to szereg utrudnień dla kierowców. Jest wąsko, więc nie ma szans na ominięcie zapadniętych studzienek kanalizacyjnych, dziur i szczelin w nawierzchni. Droga wymaga remontu.


Status: Nie zrealizowane

Odpowiedź urzędu miasta:
przesyłam informację do Wydziału Przekazane do Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym