Zgłoszenie - Ulica Kukułekul. Kukułek

cała ulica Kukułek nadaje się do remontu. Dziura na dziurze, brak chodnika dla ludzi, brak pobocza.


Status: Nie zrealizowane

Odpowiedź urzędu miasta:
Zgłoszenie przekazane do Wydziału Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym